GDPR csapdába kerülhet a facebook a munkahelyeken?

Update: 2019-04-10 11:35:03

Több médiában is lehetett olvasni február környékétől, hogy a GDPR tavalyi bevezetésével, egyes ágazati jogszabályok is módosulnak. Így, a Munka törvénykönyve is változik és tartalmaz újdonságokat. A beterjesztett javaslat itt olvasható részletesebben: T/4479. számú törvényjavaslat. A módosítások a törvény kihirdetését követő 15. napon lépnek hatályba.

Mindent írásban és előzetesen!

Kiegészül a 9. § (2) bekezdése a következőképpen:
„(2) A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.”
A korábbitól eltérően, a javaslat kimondja az írásbeli tájékoztatás kötelezettségét. A munkaidő-beosztás tájékoztatási kötelezettségére már kitértünk ebben a blogban, de úgy általában érvényes lehet, hogy a legjobb módszer, ha minden lényeges változás ami a munkával, munkaviszonnyal kapcsolatban történik, annak írásos nyoma is van.

A 9. §-tól, 5/A Adatkezelés alcímmel egészül ki:
A 10. § lecserélődik és módosulnak az adatkezelésre vonatkozó rendelkezések. Ezen módosulás értelmében, a munkáltató olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését követelheti a munkavállalótól, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.
A törvénymódosítás értelmében az okirat bemutatása követelhető a munkavállalótól, de azok fénymásolása, tárolása nem lehetséges, elegendő a szükséges iratok bemutatása és az adatok feljegyzése. Ilyen okirat pl. az egészségügyi kiskönyv vagy több helyen is írták, a targonca jogosítvány. Lényeges és fontos, hogy ezeket a munkavállaló magánál tartsa, hisz egy munkaügyi ellenőrzésnél be kell, hogy mutassa. Ellenkező esetben a munkáltatót büntethetik meg.

Jelentősen bővül illetve módosul a 11. §
Ahogy ezt sokszor emlegetik, ez a törvényi szabályozás rendelkezik biometrikus adatok kezeléséről.
A munkavállaló biometrikus adata az érintett azonosítása céljából abban az esetben kezelhető, ha ez valamely dologhoz vagy adathoz történő olyan jogosulatlan hozzáférés megakadályozásához szükséges, amely
a) a munkavállaló vagy mások élete, testi épsége vagy egészsége, vagy
b) törvényben védett jelentős érdek súlyos vagy tömeges, visszafordíthatatlan sérelmének a veszélyével járna.
A munkavállalók biometrikus adatai, csak a törvényi feltételeknek megfelelően kezelhetők. Így például indokolt ha az adott munkakörben érintett munkavállaló foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke sérelmével járna, de ilyen érdek pl. lőfegyver, lőszer, robbanóanyag őrzése, mégező vagy veszélyes vegyi-, biológiai-, nukleáris anyagok őrzése.
A fentiek alapján a a munkáltató bűnügyi személyes adatot (ebben az esetben léphet be az erkölcsi bizonyítvány) annak vizsgálata céljából kezelhet, hogy nem zárja-e ki a foglalkoztatási törvény.
Természetesen ezt is írásban! Amennyiben a munkavállaló ellenőrzéséhez a munkáltató bármilyen eszközt is alkalmaz, arról a munkavállalót előzetesen és írásban tájékoztatnia kell. Ilyen lehet például a munkahelyi megfigyelő kamera.

11/A §-t kapott egy sokakat érintő kérdés
A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja. Ettől el lehet térni, amennyiben a munkáltató ezt engedélyezi.
A munkáltató ellenőrzése során csak a számítástechnikai eszközön tárolt és a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be. Egy ilyen ellenőrzés lehet például maga a ténymegállapítás, hogy a munkavállaló valósan betartja-e a tilalmat.
A munkáltatónak tehát arra kell felkészülni, hogy a munkavállalót tájékoztassa és egyértelmű legyen a munkavégzésre vonatkozó szabályozás, hogy a dolgozók mire és mire nem használhatják a munkahelyi eszközöket.
No és akkor itt léphet be a munkahelyi életbe a facebook vagy bármilyen magáncélú levelezés használata a munkáltató által biztosított számítástechnikai eszközön. A törvény nem zárja ki a lehetőséget, hiszen a munkáltató engedélyezheti. Mit mást is írhatnánk erre, mint azt, hogy ebben az esetben is a legcélszerűbb ha van írásos nyoma egy ilyen megállapodásnak és nincs dilemma.


Mások ezeket olvasták még:


Kiküldetési rendelvény? Munkába járási költségtérítés? Útnyilvántartás? Egyszerűbb mint gondolnád!!! | Útnyilvántartó programot kerestünk. Olyat ami képes kezelni a munkaidő adatokat, hogy a legenerált b [...]

Kategória: Nyilvántartást érintő


Így kezeld a Home Office munkavégzést a nyilvántartásodban | Egyre több munkavállaló dolgozik Home Office jellegű munkakörben, amikor a munkáját teljesen vagy ré [...]

Kategória: Nyilvántartást érintő


Beosztás, Jelenlét, Munkaidő. Tisztázzuk a fogalmakat! | Ezt a hármat sokan összekeverik. Még szoftverek között is találni olyat, amelyik a jelenlétet a munk [...]

Kategória: Szabályozást érintő


ARCHÍVUM

MUNKAIDŐ BLOG

A Munkaidő Blogon a beosztással, munkaidővel, nyilvántartással kapcsolatos cikkeket olvashatsz. Vannak olyan témák amelyek egészen egyértelműek és vannak olyanok amelyekről még a jogászok is eltérően vélekednek. Bár minden témának igyekszünk legjobb tudásunk szerint utnajárni előfordulhat, hogy találkozol az itt leírtaktól eltérő állásponttal, főleg a jogszabályok értelmezését illetőleg. Mielőtt alkalmazol egy jogszabályt alaposan utána kell járnod az rád, a Te cégedre milyen formában vonatkozik. A blogban leírtak nem irányadóak, csupán a szezők álláspontját tükrözik.