Munka- és pihenőidővel kapcsolatos fogalmak a Munka törvénykönyve alapján

Update: 2018-09-12 19:18:15

Minden munkáltatónak és munkavállalónak érdemes tisztában lenni az alább felsorolt fogalmakkal, amit az Mt. külön taglal. A webes munkaidő-nyilvántartás is ezeket a tényezőket veszi figyelembe. Módosításuk a munkáltató felelőssége. Ettől a kollektív szerződésben eltérhet, de a munkavállaló javára.

Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység tartama.

Előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, amelyet a munkavállaló munkaköréhez kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles elvégezni.

Nem munkaidő:

  • - a készenléti jellegű munkakört kivéve - a munkaközi szünet, továbbá
  • a munkavállaló lakó- vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás tartama.

Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.

A fenti bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét és huszonkét óra közötti tartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni.

Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.

Napi munkaidő: a felek vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály által meghatározott

  • teljes napi munkaidő vagy
  • részmunkaidő.

Beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra elrendelt rendes munkaidő.

Beosztás szerinti heti munkaidő: a hétre elrendelt rendes munkaidő.

Éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített munkavégzés.

A munkáltató tevékenysége:

megszakítás nélküli, ha naptári naponként hat órát meg nem haladó tartamban vagy naptári évenként kizárólag a technológiai előírásban meghatározott okból, az ott előírt időszakban szünetel és

  • társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás biztosítására irányul, vagy
  • a termelési technológiából fakadó objektív körülmények miatt gazdaságosan vagy rendeltetésszerűen másként nem folytatható,

több műszakos, ha tartama hetente eléri a nyolcvan órát,

idényjellegű, ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik.

Készenléti jellegű a munkakör, ha

  • a munkavállaló a feladatainak jellege miatt - hosszabb időszak alapulvételével - a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy
  • a munkavégzés - különösen a munkakör sajátosságára, a munkavégzés feltételeire tekintettel - a munkavállaló számára az általánoshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.


Mások ezeket olvasták még:


Nem jött dolgozni az alkalmi munkavállaló! Mit tegyek? | Már lejelentetted az EFO-s dolgozót, az mégsem jött be dolgozni. Ez kellemetlen, de van megoldás, ha [...]

Kategória: Szabályozást érintő


Munkaidőkeret tartama a vészhelyzet után | 2020. április 25-én lépett hatályba a 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet, a vészhelyzet egyik káreny [...]

Kategória: Hírek, aktualitások


Bővebben az INGYENES Konzultációról | Ha most szeretnél Online Munkaidő nyilvántartásra váltani, ha eddig papír alapú jelenléti íveket has [...]

Kategória: Nyilvántartást érintő


ARCHÍVUM

MUNKAIDŐ BLOG

A Munkaidő Blogon a beosztással, munkaidővel, nyilvántartással kapcsolatos cikkeket olvashatsz. Vannak olyan témák amelyek egészen egyértelműek és vannak olyanok amelyekről még a jogászok is eltérően vélekednek. Bár minden témának igyekszünk legjobb tudásunk szerint utnajárni előfordulhat, hogy találkozol az itt leírtaktól eltérő állásponttal, főleg a jogszabályok értelmezését illetőleg. Mielőtt alkalmazol egy jogszabályt alaposan utána kell járnod az rád, a Te cégedre milyen formában vonatkozik. A blogban leírtak nem irányadóak, csupán a szezők álláspontját tükrözik.